Graphic IdeasPortfolio

Từ điển phòng, chống dịch Covid-19

Tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin chính thống, Thái Triển thực hiện từ điển nhỏ phòng, chống dịch Covid-19. Từ điển này nhầm cung cấp thông tin tổng quát nhất có thể.

Nội dung không có ý đả kích cá nhân nào.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!