Infographic – Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn địa bàn dân cư

0
167

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2019 – 2022

(Theo kết luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI).

Nguồn tư liệu: Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Xem thêm infographic liên quan

Bình luận