Infographic – Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn

420

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2019 – 2022 (Theo kết luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI).

Infographic thực hiện theo nội dung của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Các bạn tải file chất lượng bên dưới hoặc tải File vector dùng in ấn thành tài liệu tuyên truyền size A.

Tải file in ấn tại đây: