Infographic – Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2020 – TP. Hồ Chí Minh

540

Infographic – Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi TP. HCM. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được tổ chức hằng năm, xuyên suốt 63 tỉnh thành cả nước. Năm 2020 với đợt hoạt động cao điểm chủ đề Tự hào Việt Nam được tổ chức từ 19-8 đến 02-9 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các bạn tham gia nhé.