VideoClip Cờ Đảng – Cờ nước Việt Nam tung bay

968

Lỡ hẹn với các bạn, đến giờ mới có thời gian edit và chia sẻ video clip cờ Đảng, cờ Nước Việt Nam, cờ Đoàn, Hội LHTN, Đội TNTP, Hội Sinh viên VN bay trên nền trời xanh dùng trong nghi thức chào cờ, văn nghệ…

Các bạn dùng trình duyệt CỐC CỐC để bắt link tải trên Youtube cho nhanh nhé. Hoặc dùng phần mềm tải có bắt link, hoặc vào y2mate để tải link youtube nhé.

Danh sách toàn bộ các clip cờ bay mình đã chia sẻ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhOpHnz8_1PQ7cdQFgsserF-RZjL6tO31

Bản có nhạc hát kèm

Bản không có nhạc