[Vector] Biểu trưng – Logo 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức

2453