[Sưu tầm] Infographic các dự án giao thông đang được đầu tư tại Việt Nam

180

Các dự án giao thông tỷ USD đang triển khai trên khắp đất nước để phục vụ cho những định hướng phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài dự án đường sắt tốc độ cao trong giai đoạn nghiên cứu, nhiều dự án giao thông tỷ USD khác đều đã được phê duyệt và đang triển khai. Hay cùng theo dõi những dự án giao thông qua infographic này, sưu tầm từ VNexpress.