Một số font chữ “xưa” thể loại retro tổng hợp từ nhiều tác giả

1508

Thái Triển xin tổng hợp một số font chữ xưa từ nhiều tác giả để các bạn tiện tải về thiết kế. Các font này chia sẻ miễn phí và có hỗ trợ tiếng Việt, chủ yếu với phong cách hướng về nghệ thuật typo vẽ chữ thế kỷ trước để làm bảng quảng cáo, bìa sách, bìa tạp chí, poster film, trang trí chữ…

1. Bìa sách xưa

Nguồn: dafont – tác giả: Hiep Tong

2. CLassique SaiGon

Tác giả: Manh Nguyen

3. Lạc tự (Lost type)

Tác giả: Mack Trinh

4. Deftone Stylus

Nguồn: Typodermic Fonts

5. AirStream

6. Bazar Medium