Logo Năm Thanh niên Tình nguyện TP. HCM

495

Logo do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Thái Triển đăng tải để các bạn dễ tìm tải về.