Infographic – Tóm lược quá trình hình thành và xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM

193

Ngày 15/10 hàng năm là ngày truyền thống của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu đôi nét lịch sử của Hội Liên hiệp thanh niên TP. Hồ Chí Minh qua infographic bên dưới.