InfographicsPortfolio

Infographic – Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Đảng 03-2

Infographic – Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Đảng CSVN (03/2/1930 – 03/2/2020).

Nội dung Đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. Info được thực hiện theo đặt hàng của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn năm 2019.

Infographic này chưa được thanh toán tiền cho người thiết kế, vui lòng ghi nguồn Thái Triển khi chia sẻ. Xin cảm ơn.

Link web: http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-125398

Tải file word đề cương tuyên truyền:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!