Infographic – Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Đảng 03-2

931

Infographic – Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Đảng CSVN (03/2/1930 – 03/2/2020).

Nội dung Đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Link web: http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-125398

Tải file word đề cương tuyên truyền: