Infographic – 70 năm Công an TP. Hồ Chí Minh

358

Infographic giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và xây dựng lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh.