Infographic – 12 biện pháp sống khỏe, an toàn, ngăn chặn Covid quay lại

318

Sau khi khống chế được đại dịch Covid 19, nước ta chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, các hoạt động kinh tế, sinh hoạt sống quay lại; tuy nhiên, nhiều cá nhân các nơi vẫn còn chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh, một số nơi vẫn duy trì việc vệ sinh, kiểm tra thân nhiệt nhưng nhiều nơi thì không.

Dưới đây là 12 biện pháp gợi ý để sống khỏe, an toàn, ngăn chặn Covid19 quay lại.