Infographic – 05 Luật mới có hiệu lực từ 01.01.2020

0
461

05 Luật mới có hiệu lực từ 01.01.2020 với nhiều quy định mới các bạn cần theo dõi. Để tra cứu văn bản gốc các bạn có thể vào trang: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban

Bình luận