Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi – Chiến dịch Thành phố xanh và chương trình đồng hành ngư dân trẻ bám biển

84

Hãy cùng nhau thực hiện những điều nhỏ bé nhưng có ý nghĩa nào các bạn! Cùng tham gia ủng hộ các ngư dân trẻ bám biển bằng những sự đóng góp và lan tỏa những hành động xây dựng lối sống xanh cho cá nhân, gia đình và công sở nhé.