Cuộc thi – Thử thách 14 ngày Đầu lạnh Tim nóng (02 tuần thi) – Tổng giải 30.000.000 đồng

117

Để tham gia thử thách này, bạn chỉ cần mỗi ngày đăng tải 1 status về việc tốt mình đã làm vì cộng đồng (Tuần 1 từ 16 -22.4.2020) có thể kèm hình ảnh hoặc không. Sau đó tăng tương tác và đặt các hagtag để BTC kiểm tra gồm #DAYLUIDICHBENH #ThanhDoanTPHCM #Đầulạnh #Timnóng #TôiTíchCực #CLEAR (do CLEAR tài trợ giải thưởng).

Giải thưởng mỗi tuần: 02 giải 5.000.000 đồng cho bạn đủ 7 post trong tuần thi liên tục tương tác cao và nội dung ý nghĩa.

Giải thưởng khuyến khích 1.000.000 đồng cho các bạn không đủ 7 post nhưng cũng có tương tác cao và câu chuyện ý nghĩa.

Nào cùng tham gia nhé.