Cuộc thi thiết kế logo, bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

358