Cuộc thi thiết kế bìa báo xuân Báo Tuổi trẻ

110

Thông tin cụ thể bên dưới, mình thấy các năm bìa báo xuân chưa có nhiều sáng tạo mới. Các bạn nào có ý tưởng có thể tham gia nha. Đối với cá nhân mình, các năm qua bìa báo xuân hầu hết các tờ báo chưa thu hút mình lắm (năm nào cũng xếp báo xuân tại cơ quan cũ nên biết), hy vọng năm nay có đột phá. Gợi ý cũng trong infographic của Báo Tuổi trẻ luôn.

MANCHETTE TẢI Ở ĐÂY