Chia sẻ – Vector Sheet nhạc – Midi bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” – Đoàn Ca

904

Nhân tháng Thanh niên 2020, chia sẻ đến các bạn vector sheet nhạc kèm với midi nhạc bài hát Thanh niên làm theo lời Bác – Đoàn Ca. Do tìm không đâu ra sheet nhạc nên mình làm lại luôn cho nhanh.

Thanh niên làm theo lời Bác là một sáng tác của nhạc sĩ HOÀNG HÒA. Ông từng tham gia hoạt động Thanh niên cứu quốc năm 16 tuổi; làm Bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn.

Bài hát Thanh niên làm theo lời Bác được viết năm 1952, tên ban đầu là Thanh niên xung phong làm theo lời Bác.

Đến tháng 7/1954, bài hát được đổi tên thành “Thanh niên làm theo lời Bác” tại Hội nghị cán bộ Đoàn Toàn quốc.

Bài hát có 4 câu thơ của Bác Hồ tặng đơn vị Thanh niên Xung phong, đơn vị 312 bảo đảm giao thông tại Việt Bắc ngày 28/3/1951, đăng trên báo Cứu quốc:

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Tải vector Sheet nhạc PDF và File midi (.mp3) nhạc để hát đúng note.