Chia sẻ Template PowerPoint Buzz Business Creative vàng tỏa sáng

615

Chia sẻ Template PowerPoint Buzz Business Creative vàng tỏa sáng dành cho các bạn rảnh rỗi làm tài liệu hoặc slide ở nhà mùa dịch.

Màu vàng tươi sáng, slide nhẹ nhàng, chỉ cần thêm ảnh và thay text vào là được. Chỉnh màu cũng dễ dàng.

Tải theo link bên dưới: