Chia sẻ – Một số hình nền chào mừng 90 năm Thành lập Đảng

0
734

Một số bạn có hỏi nên mình xin chia sẻ một số hình nền chào mừng 90 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chú ý: Màu đỏ là màu gây chú ý thị giác nhưng cũng dễ kích ứng mắt, do đó, không nên nhìn quá lâu vào màu đỏ.

Chọn chuột phải (ấn mạnh vào ảnh trên điện thoại) —> tải ảnh (save image as) để tải nha.

Bình luận