Chào hè 2020: Xanh, xanh nữa, xanh mãi!

488

Vài hình nền cho mùa hè 2020 với chủ đề Xanh, xanh nữa, xanh mãi. Hình nền đơn giản để làm nền desktop, điện thoại và cover facebook. Tải file HD và vector bên dưới.