DownloadVector mẫu

Tổng hợp – Một số logo kỷ niệm các đơn vị 90 năm

Vài logo 90 năm của các khối, đơn vị nhân 90 năm ngày truyền thống.

Hiện tại mình có 4 đơn vị gồm: 1. Logo 90 Đảng Cộng sản Việt Nam (Thành Đoàn TP. HCM) phát hành. 2. Logo 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (Thái Triển vẽ). 3. Logo 90 năm Dân vận do Ban Dân vận TP. HCM ban hành (Thái Triển vẽ) 4. Logo 90 năm Hội LH Phụ nữ Việt Nam. 5. Logo 90 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do UBMTTQVN TP. HCM ban hành (Thái Triển vẽ lại dựa trên logo được ban hành).

Tất cả file gốc vector tại link bên dưới.

Related Articles

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!