Infographic | Chân dung Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XIII – NGUYỄN PHÚ TRỌNG

426

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, được tổ chức ngày 31/01/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Thái Triển
WRITTEN BY

Thái Triển

Thái Triển là một designer nghiệp dư, yêu thích công nghệ, máy tính, vẽ vời, phát triển web và ứng dụng. Hiện tại mình đang làm Chủ tịch, CEO, Nhân viên kiêm luôn tạp vụ, giao hàng cho Công ty TNHH Thái Triển.