InfographicsPortfolio

Infographic | Chân dung Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XIII – NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, được tổ chức ngày 31/01/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Related Articles

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!