Infographic | Chân dung Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XIII – NGUYỄN PHÚ TRỌNG

287

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, được tổ chức ngày 31/01/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cảm nghĩ của bạn về bài viết
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Thái Triển
WRITTEN BY

Thái Triển

Thái Triển là một designer nghiệp dư, yêu thích công nghệ, máy tính, vẽ vời, phát triển web và ứng dụng. Hiện tại mình đang làm Chủ tịch, CEO, Nhân viên kiêm luôn tạp vụ, giao hàng cho Công ty TNHH Thái Triển.