Google Chrome đã có biểu tượng ứng dụng được design mới

236
google chrome new icon