Concept biểu trưng kỷ niệm 80 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh 15.5.1941 – 15.5.2021

652