Chia sẻ file vector tất cả các loại biển báo giao thông VN

0
1937

Các file vector tất cả các loại biển báo giao thông do mình tổng hợp gồm các loại biển báo giao thông: vector biển báo cấm, vector biển báo chỉ dẫn, vector biển báo nguy hiểm, vector biển báo hiệu lệnh. Hy vọng sẽ giúp các bạn trong việc thiết kế và tuyên truyền luật giao thông.

Lưu ý: vector do mình tổng hợp, không phải mình vẽ lại.

Bình luận