DownloadVector mẫu

Chia sẻ file vector tất cả các loại biển báo giao thông Việt Nam

Các file vector tất cả các loại biển báo giao thông do mình tổng hợp gồm các loại biển báo giao thông: vector biển báo cấm, vector biển báo chỉ dẫn, vector biển báo nguy hiểm, vector biển báo hiệu lệnh. Hy vọng sẽ giúp các bạn trong việc thiết kế và tuyên truyền luật giao thông.

Chia sẻ file vector tất cả các loại biển báo giao thông Việt Nam nhằm giúp các bạn dễ tìm kiếm và sử dụng trong thiết kế, tuyên truyền luật giao thông, mình không nhằm mục đích thương mại. Các biển báo do mình sưu tầm và xem đính chính cho phù hợp hiện tại.

Lưu ý: vector biển báo giao thông do mình tổng hợp, không phải mình vẽ.

Related Articles

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!