Graphic IdeasPortfolio

Một số sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Một số sản phẩm cover facebook chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội diễn ra từ 25/01-02/02/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Related Articles

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!