Bộ sưu tập Bác Hồ với công tác Dân vận của Đảng | Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

1180

Mục đích – Ý nghĩa:

– Xác định nhiệm vụ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
– Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác dân vận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Thành ủy về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.
– Việc “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong hệ thống dân vận phải được phát động, chia sẻ, lan tỏa rộng rãi và kích thích được phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Sản phẩm thực hiện:

Bộ sưu tập Bác Hồ với công tác Dân vận của Đảng: Không gian Bác Hồ với công tác Dân vận – Dân vận khéo – Kết nối thông tin (danvankheo-ketnoithongtin.vn)

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên internet (đang hoàn thiện).

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Thái Triển
WRITTEN BY

Thái Triển

Thái Triển là một designer nghiệp dư, yêu thích công nghệ, máy tính, vẽ vời, phát triển web và ứng dụng. Hiện tại mình đang làm Chủ tịch, CEO, Nhân viên kiêm luôn tạp vụ, giao hàng cho Công ty TNHH Thái Triển.