Graphic IdeasPortfolio

[Unofficial] Concept – Logo 90 năm MTTQ Việt Nam

Mẫu Concept logo 90 năm MTTQ Việt Nam (không chính thức), gồm số 90 biểu thị cho 90 năm. Các mảng màu lồng vào nhau thể hiện sự đoàn kết của dân tộc. Các đường cách điệu thể hiện số 54 vừa tạo sự vững chắc vừa thể hiện được số dân tộc của Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!