Project | Intro 10 chương trình phối hợp Đoàn Khối DCĐ-các cở ngành

1218

Dự án Intro 10 chương trình phối hợp Đoàn Khối DCĐ-các quận, huyện Đoàn và Thành Đoàn Thủ Đức do Thái Triển thực hiện, mời các bạn tham khảo.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Thái Triển
WRITTEN BY

Thái Triển

Thái Triển là một designer nghiệp dư, yêu thích công nghệ, máy tính, vẽ vời, phát triển web và ứng dụng. Hiện tại mình đang làm Chủ tịch, CEO, Nhân viên kiêm luôn tạp vụ, giao hàng cho Công ty TNHH Thái Triển.