Tài liệu học Photoshop (Update)

747

Các tài liệu cần thiết học photoshop:

1. Phần mềm Photoshop Cs6 Portable: TẠI ĐÂY

2. Giáo trình tóm tắt Photoshop: