Cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM lần thứ XI

922