Vector Tháng Thanh niên TP. HCM năm 2020

2049

Tháng Thanh niên lại đến với những màu xanh quen thuộc và nhiều hoạt động sôi nổi trên khắp cả nước. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp nhưng với sự sáng tạo và tinh thần tình nguyện, đoàn viên thanh niên vẫn sẽ thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên.

Xin phép chia sẻ file vector Chữ hiệu Tháng Thanh niên 2020 của Thành Đoàn TP. HCM để cho các bạn cần dễ dàng tải về và một số sản phẩm trong bộ nhận diện từ nhiều tác giả.