Share vài mẫu chuẩn bị chiến dịch tình nguyện hè

1523

Mỗi mùa hè đến là bao nhiêu chiến dịch tình nguyện sôi nổi diễn ra. Thái Triển chia sẻ vài mẫu cần cho chiến dịch. Sẽ liên tục update….

1. VECTOR ÁO TÌNH NGUYỆN – THƯ CẢM ƠN – CHIBI TÌNH NGUYỆN HÈ: DOWNLOAD VECTOR TN HE thaitrien

2. VECTOR LOGO CẦN THIẾT: https://thaitrien.com/share-bo-logo-mot-so-don-vi-nha-nuoc-doan-the