Infographic – Phân biệt các loại khẩu trang hiện nay

610

Infographic – Phân biệt các loại khẩu trang hiện nay do Thái Triển thực hiện nhằm giúp các bạn phân biệt và sử dụng các loại khẩu trang đúng cách. Nội dung trích từ thông tin báo chí và của cơ quan y tế. Vui lòng góp ý nếu có nội dung không đúng hoặc cần chỉnh lý. Hy vọng chúng ta cùng nêu cao trách nhiệm cộng đồng phòng, chống virus Corona gây viêm phổi cấp.