InfographicsPortfolio

Infographic – Phân biệt các loại khẩu trang hiện nay

Infographic – Phân biệt các loại khẩu trang hiện nay do Thái Triển thực hiện nhằm giúp các bạn phân biệt và sử dụng các loại khẩu trang đúng cách. Nội dung trích từ thông tin báo chí và của cơ quan y tế. Vui lòng góp ý nếu có nội dung không đúng hoặc cần chỉnh lý. Hy vọng chúng ta cùng nêu cao trách nhiệm cộng đồng phòng, chống virus Corona gây viêm phổi cấp.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!