Infographic – Công tác phòng chống Covid19-TPHCM

303

Dịch Covid19 đang có dấu hiệu diễn tiến khó lường. Trước tình hình đó, cần thực hiện một số nội dung như sau: