Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

944

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước (Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ), Thông báo Kết luận số 237-TB/TW ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2021; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 165 -HD/BTGTW ngày 09/12/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; nay hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển toàn diện; củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc triển khai học tập, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, thu hút được đông đảo sự quan tâm của Nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong, ngoài nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức được Đảng, Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng; đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

3. Khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sáng suốt của Đảng đối Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức của tuổi trẻ Việt Nam; kết quả trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

4. Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp bộ Đoàn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp bộ, ngành: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (thời gian dự kiến 9h ngày 26/3/2021), lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

2. Tổ chức Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện.

3. Xây dựng và phát sóng phim Tài liệu “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”:Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa hoc Trung ương thực hiện.

4. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên mạng xã hội VCNET của Ban Tuyên giáo Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Trung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện: Phát động vào tháng 1/2021, dự kiến tổng kết và trao giải vào cuối tháng 3/2021.

5. Xuất bản cuốn sách về đồng chí Nguyễn Lam, Bí thư thứ nhất đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cuốn sách “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới”: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

6. Các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện, gồm:

– Phát động và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”: Thời gian thực hiện từ tháng 1 đến tháng 3/2021.

– Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thời gian thực hiện từ ngày 15/12/2020 – tháng 3/2021.

– Xây dựng bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; phát động hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước: Thời gian thực hiện từ tháng 01 đến tháng 3/2021.

– Tổ chức các cuộc thi viết, mở chuyên mục “Một thời tuổi trẻ sôi nổi” trên Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong: Thời gian thực hiện từ tháng 01 đến tháng 3/2021.

– Tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam tại 05 khu vực: Thời gian thực hiện từ tháng 02 đến tháng 3/2021.

– Tổ chức đồng loạt “Ngày đoàn viên” vào 21/3/2021, Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” và ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trong các cấp bộ Đội.

– Bình chọn và tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Thời gian: Thời gian thực hiện từ tháng 01 đến tháng 3/2021.

– Tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”: Thời gian thực hiện từ tháng 12/2020 – 02/2021.

– Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và khởi động Tháng Thanh niên năm 2021. Thời gian: Tháng 02/2021.

– Tổ chức chương trình giao lưu “90 năm – Những công trình thanh niên cộng sản”. Thời gian: Tháng 3/2021.

– Bình chọn và tuyên dương 90 chi đoàn mạnh, tiêu biểu toàn quốc; tổ chức gặp mặt Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc. Thời gian từ tháng 02/2021.

– Tổ chức chương trình tiếp lửa truyền thống “Sáng mãi lửa nhiệt huyết” và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021: Thời gian từ tháng 02 đến tháng 3/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, nhất là trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

3. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

– Phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, hiệu quả.

– Chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống Đoàn các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là trên băng zôn, áp phích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai thực hiện tốt các công việc tại mục III.

5. Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó lưu ý chỉ đạo:

– Chuẩn bị tốt các điều kiện để truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; phát sóng phim tài liệu “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” vào khung giờ phù hợp; phát trailer tuyên truyền về Tháng Thanh niên và Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; tổ chức chương trình “Cafe sáng” về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm.

– Lồng ghép một số nội dung tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong các chương trình trò chơi truyền hình, truyền hình thực tế; mời cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu tham gia một số chương trình phù hợp phát sóng trong tháng 3/2020.

6. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội: Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các ban, ngành tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm, tập trung vào xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; giải quyết việc làm và đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

7. Các cơ quan báo chí: tăng cường tuyên truyền về các hoạt động của Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả Việt Nam trong và ngoài nước kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

V. KHẤU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)!

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 90 năm rèn luyện và trưởng thành!

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên Việt Nam!

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên!

5. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng!

6. Tuổi trẻ Việt Nam tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn!

7. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển!

8. Tuổi trẻ Việt Nam tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !

10. Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước!

11. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp!

12. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, chủ động hội nhập quốc tế!

13. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam!

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Thái Triển
WRITTEN BY

Thái Triển

Thái Triển là một designer nghiệp dư, yêu thích công nghệ, máy tính, vẽ vời, phát triển web và ứng dụng. Hiện tại mình đang làm Chủ tịch, CEO, Nhân viên kiêm luôn tạp vụ, giao hàng cho Công ty TNHH Thái Triển.