Graphic IdeasPortfolio

Một số concept tuyên truyền Tháng Thanh niên 2021

Ngoài các concept thực hiện cho các đơn vị, Thái Triển thực hiện thêm một số mẫu cho đại chúng sử dụng. Trân trọng.

Cảm nghĩ của bạn về bài viết
+1
1
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Thái Triển

Thái Triển là một designer nghiệp dư, yêu thích công nghệ, máy tính, vẽ vời, phát triển web và ứng dụng. Hiện tại mình đang làm Chủ tịch, CEO, Nhân viên kiêm luôn tạp vụ, giao hàng cho Công ty TNHH Thái Triển.

Related Articles

Back to top button