Facebook đã có giao diện mới, bạn đã thử chưa?

188

Facebook đã cập nhật giao diện mới, trong đó có bổ sung chế độ tối (darkmode) dành cho người dùng thay thế giao diện cũ trên nền tảng web. Đây là động thái sau khi facebook đã tiến hành cập nhật lại giao diện trên mobile và tối ưu các dòng code trên messenger.

Giờ thì facebook mới trên nền web chẳng khá gì phiên bản phóng to của phiên bản mobile. ^^.

Giao diện hiện tại của Facebook

Ngay bây giờ bạn có thể dùng giao diện mới của facebook bằng các bước sau:

Bước 1. Chọn vào mũi tên hiển thị các lựa chọn –> Chọn “Chuyển sang phiên bản facebook mới”.

Bước 2. Chọn “Tiếp” sau khi giao diện mới được kích hoạt.

Bước 3. Chọn chế độ sử dụng là giao diện sáng hay tối, chọn Bắt đầu.

Bước 4. Khám phá giao diện mới với những icon thay vào các đường dẫn bằng text.

Giao diện newfeed mới ở chế độ sáng.
Giao diện trang cá nhân chế độ tối.