CorelDraw 2017 X9 –> CorelDraw 2020 (v22) tải tại đây

1919

Do đã có phiên bản mới tốt hơn nên các bạn có thể vào đây để tải phiên bản CorelDraw 2019 hoặc 2020, cảm ơn các bạn. Bản 2019 các bạn nên update thêm các gói update từ trang Coreldraw.com để fix hết các lỗi nhé.

2019 – v21:

2020 – v22: