Chào mừng 75 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2.9

1401

Vài hình ảnh trang trí kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 lập ra nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

File vector cho ai cần nhé: