Chào mùa Xuân tình nguyện thứ 12 – 2020

511

Bộ nhận diện chiến dịch Xuân tình nguyện thứ 12 – 2020 của Thành Đoàn – Hội Sinh Viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Key design: Màu vàng hoa mai, Màu xanh nhận diện logo Xuân tình nguyện.