Bộ tuyên truyền các phần việc Tháng Thanh niên 2020 – TPHCM

781

Bộ ảnh tuyên truyền các phần việc Tháng Thanh niên 2020 của Thành Đoàn TP. HCM. Các hình ảnh mang tính chất minh họa.