Bình chọn Công dân trẻ TP. Hồ Chí Minh năm 2019

242

Mời các bạn bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2019. Mình cũng mơ ước được vô cái danh sách này lắm mà chưa mần ăn được gì ra hồn. :)))))

Bình chọn tại đây:

Các ứng viên là những gương mặt trẻ từ 35 tuổi trở xuống, tiêu biểu trên các lĩnh vực với nhiều thành tích và cống hiến trong năm 2019, đại diện cho bộ mặt của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Việc bình chọn trên mạng đã bắt đầu ngày 11-12, và sẽ kết thúc vào lúc 12h ngày 17-12, trước khi hội đồng bình chọn dự kiến họp vào buổi chiều cùng ngày.