Trang Chủ

[scroll_to title=”Home” link=”#home”]

[ux_banner height=”100%” bg=”685″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”51% 53%” hover=”zoom”]

[text_box width=”57″ padding=”121px 0px 0px 0px” animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”50″]

Creative is Life

What are you looking for?

[/text_box]
[text_box position_x=”50″ position_y=”100″]

[share align=”center”]

[gap height=”18px”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”150px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.16)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

CHUYÊN NGHIỆP

Phục vụ đủ các thể loại thiết kế.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”150px” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.38)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

SÁNG TẠO

Không ngừng nâng cấp xu hướng.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”150px” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

NHIỆT HUYẾT

Mỗi sản phẩm như một món quà.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap height=”18px”]

[row label=”DVSANGTAO”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[scroll_to title=”Dịch vụ sáng tạo” link=”#dvsangtao”]

[title style=”center” text=”Dịch vụ Sáng tạo” size=”165″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”52″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Thiết kế đồ họa 2D

2D Graphic Design

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”53″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Thiết kế Infographic

Infographic Design

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”51″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Thiết kế Thương hiệu

Branding Design

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”56″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Thiết kế Website

Website Design

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”50″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Dựng 3D Sân khấu

3D Stage Design

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”54″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Thiết kế giao diện

UI Design

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”58″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Thiết kế PowerPoint

PowerPoint Super Slides

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”60″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Dựng phim

Video Editing

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_image_box img=”59″ image_radius=”9″ image_hover=”zoom”]

Huấn luyện thiết kế

Design Training

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row label=”About” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[scroll_to title=”About me” link=”#about”]

[ux_slider]

[ux_banner height=”100%” bg=”560″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.78)” bg_pos=”48% 49%”]

[text_box width=”56″ width__sm=”76″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”50″]

About me

Chuyến phiêu lưu kỳ dị của một designer gà mờ nuôi một hoài bão và một ước mơ nhỏ bé được giúp đỡ mọi người.

[divider width=”130px”]

[gap height=”7px”]

[testimonial image=”109″ image_width=”225″ pos=”center”]

Nguyễn Thái Thống Triển

Xin chào! Tôi là Triển. Yêu thích vọc phá và tìm kiếm những điều mới trong cuộc sống, rồi một ngày tôi tìm thấy niềm vui với chiếc máy vi tính và những nét vẽ. Từ đó, công việc thiết kế như một người bạn cùng đồng hành với tôi trong một hành trình tìm lý tưởng của cuộc đời. Tôi có một mong muốn cháy bỏng là “mọi client đều yêu thương designer”.

[gap height=”15px”]

[follow style=”small” facebook=”tonykenvicwins” instagram=”tonykenvicwins” linkedin=”tonykenvicwins” email=”[email protected]” phone=”+84 93 830 6597″]

[gap]

[/testimonial]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]
[row label=”BLOG”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[scroll_to title=”Blog chia sẻ” link=”#chiase”]

[title style=”center” text=”CHIA SẺ ĐIỀU HAY” size=”165″]

[blog_posts style=”default” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ animate=”fadeInUp” posts=”6″ excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_hover=”zoom” text_bg=”rgb(165, 0, 0)” text_color=”dark”]

[/col]

[/row]
[row label=”Contact” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[scroll_to title=”Liên hệ” link=”#contact”]

[ux_banner height=”700px” height__sm=”460px” bg=”666″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”73″ padding=”20px 30px 2px 30px” animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”10″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.88)”]

Get in touch!

[gap height=”12px”]

[contact-form-7 id=”5″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]