Bộ hình tuyên truyền cổ vũ bóng đá văn minh

320

Gửi đến các bạn bộ hình tuyên truyền cổ vũ bóng đá văn minh. Mình là một người yêu thích xem bóng đá và luôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Rất mong những hình ảnh này sẽ giúp tuyên truyền việc cổ vũ văn minh – văn hóa – an toàn trong các bạn.

Bộ ảnh gồm một số hình ảnh và câu khẩu hiệu mình “chế biến”. Hình ảnh lấy từ internet, các trang báo.