Graphic IdeasPortfolio

Bộ hình tuyên truyền cổ vũ bóng đá văn minh

Gửi đến các bạn bộ hình tuyên truyền cổ vũ bóng đá văn minh. Mình là một người yêu thích xem bóng đá và luôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Rất mong những hình ảnh này sẽ giúp tuyên truyền việc cổ vũ văn minh – văn hóa – an toàn trong các bạn.

Bộ ảnh gồm một số hình ảnh và câu khẩu hiệu mình “chế biến”. Hình ảnh lấy từ internet, các trang báo.

Related Articles

Back to top button

Opp! Adblock is detected!

Xin hãy tắt Extension chặn quảng cáo (Adblock, Adguard, Ghostly...) để truy cập! Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Xin lỗi vì sự bất tiện này!