F0, F1 … cần phải cách ly là gì? Tiêu chuẩn khu cách ly, các khuyến cáo mùa dịch Covid-19

288

Một số thông tin được thể hiện bằng infographic do Thái Triển thực hiện nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Các thông tin tham khảo từ các khuyến cáo và chỉ dẫn của Bộ Y tế và một số trang thông tin chính thống.