Triển ❤ Phụng

Trân trọng cảm ơn Quý Gia đình, Anh Chị, Các Bạn và Các Em đã dành những tình cảm cho Triển ❤ Phụng. Kính mời mọi người xem những hình ảnh đẹp của chúng tôi.

Photo – Makeup: Cupid Bridal

Photo: JK Photography – Makeup: RuaKoi

Photo: M.Quân – Makeup: Thu Đinh, Trọng Nhân, Hà Rơm

Photo: JK Photography – Makeup: RuaKoi

Photo: H.P – Makeup: RuaKoi

Photo: JK Photography – Makeup: RuaKoi

Photo: JK Photography – Makeup: Âu Khoa

Photo: Phát Phạm – Makeup: Hà Rơm, Thu Đinh, RuaKoi

Một số hình ảnh đời thường ghi lại chặng đường T&P bên nhau