Demo triển lãm 3D Bình Dương

Triển lãm sử dụng công cụ Artstep.

Một số tính năng:

 • – Hỗ trợ hình ảnh, video, âm thanh mỗi khu vực.
 • – Xây dựng không gian theo ý muốn.
 • – Hỗ trợ đặt các điểm quan sát theo từng khu vực, điều hướng tham quan.
 • – Âm thanh cho toàn bộ triển lãm/từng khu vực tham quan.
 • – Có chú thích riêng cho từng hình ảnh, video.
 • – Hỗ trợ tính năng chat trực tiếp khi có đồng thời các khách tham quan một lúc.
 • – Hỗ trợ thiết bị đa dạng: PC, laptop dùng chuột điều hướng, điện thoại thông minh, kính thực tế ảo kết nối.
 • – Chạy trên nền web.

Triển lãm công nghệ Metaverse

Một số tính năng:

 • – Hỗ trợ nhiều không gian liên kết.
 • – Người xem cần tài khoản đăng nhập để tương tác tốt hơn, tham gia vào triển lãm như một nhân vật và di chuyển tự do, có tương tác với nhau.
 • – Tương tác bằng hình ảnh, âm thanh thực.
 • – Triển lãm được hình ảnh, video…
 • – Không gian mẫu, không tùy chỉnh sâu.
 • – Chạy trên nền web.
 • Link tham gia: https://spatial.io/s/Tonys-Immersive-Scene-6305baffa0310b0001c14581?share=6439877804467747012